תגית: טיולים

"נפרש העמק לרגליו בהר הגלבוע…"

אירוס הגלבוע

הגלבוע, אצבע נוספת של הרי השומרון, אשר קיבלה משנה גובה ועוצמה מהתנוססותה מעל לעמק יזרעאל ועמק חרוד מחד ומעל בקעת הירדן, חלק מן השבר הסורי- אפריקאי, מהמקומות הנמוכים ביותר בעולם מאידך.
על הרי הגלבוע קונן דוד על מות שאול ויהונתן: "הרי בגלבוע אל טל ואל מטר עליכם", ונדמה שבמובנים מסוימים כך הוא. הגלבוע, בחלקו, מצהיב עם תום האביב וכך עומד כל הקיץ, אך גם בצהיבותו, נותר מרהיב עין.
מסלול:
נתחיל את היום במצפור על שם דובי וערן שמיר, שם נצפה אל עמק יזרעאל , משם נמשיך להר ברקן ונרד אל "העמק הנעלם" או נחל יצפור לאחר מכן נגיע לאתר "חומה ומגדל" – האתר שוחזור בגודל טבעי של "תל עמל" ראשון יישובי "חומה ומגדל". בחצר, המוקפת חומת עץ, ניצבים צריפים המגורים, חדר האוכל והמטבח. שם ניתן לראות ולהבין כיצד קמו 57 יישובים, בימי ה"מאורעות" בין השנים 1936-1939, תחת השלטון הבריטי, איך השפיעו היישובים הללו על עיצוב גבולות המדינה ובאילו תנאים חיו החלוצים באותם ימים.
נסיים את היום בשכשוך רגליים מהנה ב"עין מודע"

גילאים: א-י

מסע בזמן – טיול לגן לאומי בית ג'וברין

מרשה

בתקופות קדומות ישובים רבים נבנו על חורבות ישוב קדום שישב על חורבות ישוב קדום שישב על חורבות ישוב קדום וכו', כך נוצר לנו בארץ ישראל תל ארכאולוגי, גבעה שרובה מלאכותית.
בתל שכזה נטייל היום, בתל מרשה.
במרשה כמו בישובים רבים מאוד בשפלת יהודה, קיים עולם תת קרקעי מרהיב ובו סוגי מערות שונים ששמשו לצרכים שונים. במהלך הסיור נבקר בכמה מהמערות, נגלה מדוע צורתן כצורת פעמון (ומה הקשר בין צורתן לבין מבנה הסלע עליו הן יושבות), נגלה מהו קולומבריום, נבין למה שימשו הסלעים שנחצבו ועוד ועוד.
בגן הלאומי מרשה –בית גוברין הוחלט לשחזר בכמה מן המערות את סגנון החיים של התקופות העתיקות, במהלך הסיור נבקר באחת מן המערות בה שוחזר בית בד עתיק על כל מרכיביו, שם נבין את משמעות הזית והשמן בעולם העתיק, ואת מורכבות ייצורו.

גילאים: א-י