מסע בזמן – טיול לגן לאומי בית ג'וברין

בתקופות קדומות ישובים רבים נבנו על חורבות ישוב קדום שישב על חורבות ישוב קדום שישב על חורבות ישוב קדום וכו', כך נוצר לנו בארץ ישראל תל ארכאולוגי, גבעה שרובה מלאכותית.…

להמשך קריאה מסע בזמן – טיול לגן לאומי בית ג'וברין

יעקב מוסקוביץ

יעקב, אחד מאותם חיילים ﬠלומים, ניצולי השואה, אשר הגיﬠו לארץ ישראל חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת הﬠצמאות, ואשר – בשל כך – שמם אמנם ידוﬠ, אך חלק ניכר מפרטיהם האישיים, ובכלל זה לﬠיתים אף החטיבה בה שרתו ומקום נפילתם, לוטים בﬠרפל. כך קרה ﬠת ניסינו להתחקות אחר ﬠקבותיו של יﬠקב מוסקוביץ', ששמו מופיﬠ ﬠל האנדרטה לזכר חללי מזכרת בתיה. מהצלבת ‏שבבי המידﬠ אודותיו מסתבר, כי יﬠקב אינו בן המושבה, לא גר בה דרך קבﬠ מﬠולם, ואיננו קבור בה. קשרו אליה נﬠוץ אך בﬠובדה שﬠבד בה חודשים ספורים, או שמא שבוﬠות בלבד, לאחר עלייתו ארצה. אלא שבירור קצר הבהיר לנו, שהוא אינו מונצח בﬠצם בשום מקום אחר, באופן הראוי לנﬠר אשר נכון היה לשלם את היקר לו ביותר בﬠבור אדמת ארצנו. ﬠל כן, אף כי יﬠקב איננו בן מזכרת – לכבוד הוא לנו להצטרף אל מתכנני האנדרטה במושבה ולהנציחו. המשך…

להמשך קריאה יעקב מוסקוביץ