תגית: בית ג'וברין

מסע בזמן – טיול לגן לאומי בית ג'וברין

מרשה

בתקופות קדומות ישובים רבים נבנו על חורבות ישוב קדום שישב על חורבות ישוב קדום שישב על חורבות ישוב קדום וכו', כך נוצר לנו בארץ ישראל תל ארכאולוגי, גבעה שרובה מלאכותית.
בתל שכזה נטייל היום, בתל מרשה.
במרשה כמו בישובים רבים מאוד בשפלת יהודה, קיים עולם תת קרקעי מרהיב ובו סוגי מערות שונים ששמשו לצרכים שונים. במהלך הסיור נבקר בכמה מהמערות, נגלה מדוע צורתן כצורת פעמון (ומה הקשר בין צורתן לבין מבנה הסלע עליו הן יושבות), נגלה מהו קולומבריום, נבין למה שימשו הסלעים שנחצבו ועוד ועוד.
בגן הלאומי מרשה –בית גוברין הוחלט לשחזר בכמה מן המערות את סגנון החיים של התקופות העתיקות, במהלך הסיור נבקר באחת מן המערות בה שוחזר בית בד עתיק על כל מרכיביו, שם נבין את משמעות הזית והשמן בעולם העתיק, ואת מורכבות ייצורו.

גילאים: א-י

יעקב מוסקוביץ

יעקב מוסקוביץ

יעקב, אחד מאותם חיילים ﬠלומים, ניצולי השואה, אשר הגיﬠו לארץ ישראל חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת הﬠצמאות, ואשר – בשל כך – שמם אמנם ידוﬠ, אך חלק ניכר מפרטיהם האישיים, ובכלל זה לﬠיתים אף החטיבה בה שרתו ומקום נפילתם, לוטים בﬠרפל. כך קרה ﬠת ניסינו להתחקות אחר ﬠקבותיו של יﬠקב מוסקוביץ', ששמו מופיﬠ ﬠל האנדרטה לזכר חללי מזכרת בתיה. מהצלבת ‏שבבי המידﬠ אודותיו מסתבר, כי יﬠקב אינו בן המושבה, לא גר בה דרך קבﬠ מﬠולם, ואיננו קבור בה. קשרו אליה נﬠוץ אך בﬠובדה שﬠבד בה חודשים ספורים, או שמא שבוﬠות בלבד, לאחר עלייתו ארצה. אלא שבירור קצר הבהיר לנו, שהוא אינו מונצח בﬠצם בשום מקום אחר, באופן הראוי לנﬠר אשר נכון היה לשלם את היקר לו ביותר בﬠבור אדמת ארצנו. ﬠל כן, אף כי יﬠקב איננו בן מזכרת – לכבוד הוא לנו להצטרף אל מתכנני האנדרטה במושבה ולהנציחו. המשך קריאה