התוכן המובא באתר זה מתיחס למזכרת בתיה כראשית ההתמודדות עם הסוגיה

עם חזרת עם ישראל לארצו