פולמוס השמיטה במזכרת בתיה

"ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. והשביעת תשמטנה ונטשתה,
ואכלו אביֹנֵי עמך ויתרם תאכל חית השדה. כן תעשה לכרמך ולזיתך" (שמות כ"ג, י-יא)

מצוות השמיטה הינה המצווה המרכזית מבין המצוות התלויות בארץ. במשך מאות שנים מצות השמיטה כמעט שלא התעוררה הואיל ומעט היהודים שחיו בארץ לא עסקו בחקלאות. עם חידוש היישוב היהודי בארץ עלתה שאלת השמיטה בכל תוקפה כשאלה מעשית ערב שמיטת תרמ"ט (1889).

בשמיטת תרמ"ט מזכרת בתיה היתה המושבה היחידה שלא סמכה על היתר המכירה. בשל כך היתה במרכז ההתעניינות הציבורית בארץ, ובמרכזי היהדות באירופה. 

ציוני דרך מרכז סיור ולימוד מזכרת בתיה, עורך פעילות בנושא השמיטה לתלמידים ולציבור הרחב.

שמיטת תרמ"ט

לחץ על התמונה לקריאה

סרטונים

ספרים ומקורות מידע

נחשוני השמיטה
לחץ לפתיחת הספר (קובץ PDF)
פולמוס השמיטה במזכרת בתיה
לחץ לפתיחת המצגת
ציוני דרך מזכרת בתיה
13
ציוני דרך מזכרת בתיה
14
ציוני דרך מזכרת בתיה
35