סיורים במושבה מזכרת בתיה

המושבה מזכרת בתיה (היא עקרון) הוקמה בעקבות מפגשם שני אנשים גדולים: הרב שמואל מוהליבר והברון בנימין אדמונד דה רוטשילד.

מייסדיה היו כולם "אנשי שלום ואחווה, עובדי אדמה מנעוריהם, כשרים ויראי ה' למאוד", כדברי הרב מוהליבר, הקימו מושבה לתפארת אשר שומרת עד היום על צביונה היחודי. נסייר בעקבות מייסדיה ומתיישביה הראשונים ונעקוב אחר פסיעותיהם הראשונות על אדמת המולדת. נבקר באתריה ההיסטוריים של המושבה: מוזיאון הרב מוהליבר, בית הכנסת נדבת הברון רוטשילד, קזרמות-בתי המייסדים, בית פקידות הברון, באר אנטיליה, אתר המשוריין ובית העלמין.

הסיור משולב בדרך כלל בהצגות רחוב, קטעי מוסיקה וצפיה במייצג אורקולי המציג את פועלו של הרב מוהליבר אשר דמותו ומעשיו היוו אבני יסוד לשיבת ציון המתחדשת. את הסיור נסיים בבית העלמין של המושבה, מקום קבורתם של מייסדי המושבה וב"אוהל" הרב שמואל מוהליבר אשר עצמותיו הועלו ארצה ונטמנו במזכרת בתיה.

אתרים היסטורים במזכרת בתיה

לחץ על התמונה לקריאת המאמר