מזכרת בתיה

עקרון היתה המושבה הראשונה שהוקמה על ידי הברון רוטשילד בארץ ישראל ביוזמתו וליוויו של הרב שמואל מוהליבר. הרב חלם על הגשמת הרעיון הציוני וההתיישבות בארץ. בפגישתו עם הברון רוטשילד סוכם על הקמת מושבה שתהיה "לאות ולמופת" להקמת מושבות שיקומו בעקבותיה. אכן, מייסדי המושבה שהיו "עובדי אדמה מנעוריהם" הצליחו בתוך פרק זמן קצר לבסס את המושבה מבחינה כלכלית. 

סיפור המושבה מהקמתה ועד היום משקף את הסיפור הגדול של תולדות עם ישראל בעת החדשה: החל מראשית הציונות באירופה, העליות לארץ, המחתרות, פיתוח החקלאות, מלחמות ישראל, קליטת עליה לאחר קום המדינה והפיתוח הטכנולוגי של היום.

המושבה התפתחה מאוד עם השנים ומשמרת את האזור העתיק הקסום של המושבה לצד שכונות חדשות ומודרניות. 

"ציוני דרך" פועלים לשימור מורשת המושבה והנחלת משנתו החינוכית והציונית של הרב מוהליבר על ידי סיורים חוויתיים וערכיים בין אתריה השונים של המושבה וביקור במוזיאון הרב מוהליבר.

מרכז סיור ולימוד "ציוני דרך" יושב בלב המושבה הציורית מזכרת בתיה, או בשמה הקודם "עקרון".

עקרון היתה המושבה הראשונה שהוקמה על ידי הברון רוטשילד בארץ ישראל ביוזמתו וליוויו של הרב שמואל מוהליבר. הרב חלם על הגשמת הרעיון הציוני וההתיישבות בארץ. בפגישתו עם הברון רוטשילד סוכם על הקמת מושבה שתהיה "לאות ולמופת" להקמת מושבות שיקומו בעקבותיה. אכן, מייסדי המושבה שהיו "עובדי אדמה מנעוריהם" הצליחו בתוך פרק זמן קצר לבסס את המושבה מבחינה כלכלית. 

סיפור המושבה מהקמתה ועד היום משקף את הסיפור הגדול של תולדות עם ישראל בעת החדשה: החל מראשית הציונות באירופה, העליות לארץ, המחתרות, פיתוח החקלאות, מלחמות ישראל, קליטת עליה לאחר קום המדינה והפיתוח הטכנולוגי של היום.

המושבה התפתחה מאוד עם השנים ומשמרת את האזור העתיק הקסום של המושבה לצד שכונות חדשות ומודרניות. 

"ציוני דרך" פועלים לשימור מורשת המושבה והנחלת משנתו החינוכית והציונית של הרב מוהליבר על ידי סיורים חוויתיים וערכיים בין אתריה השונים של המושבה וביקור במוזיאון הרב מוהליבר.

אודות המושבה

בלוג המרכז בתוכו את סיפור הקמת המושבה, סיפורי בתים ואתרים היסטוריים, 

מוזמנים לקרוא ולהכיר את סיפורי המושבה מזכרת בתיה.

סיורים במושבה

בעקבות מייסדיה ומתיישביה הראשונים, נבקר באתריה ההיסטוריים של המושבה: מוזיאון הרב מוהליבר, בית הכנסת נדבת הברון רוטשילד,  באר אנטיליה ועוד…

פולמוס השמיטה

ארכיון מידע בנושא שנת שמיטה, הכולל בתוכו המלצות על ספרים, סרטונים, מאמרים וקישורים לגיליונות של עלון "ציוני דרך".

ארכיון המושבה

ארכיון מידע על מזכרת בתיה, הכולל בתוכו המלצות על ספרים, סרטונים, מאמרים וקישורים לגיליונות של עלון "ציוני דרך".

מוזיאון הרב מוהליבר

אתר המרכז בתוכו מידע על חייו ופועלו של הרב שמואל מוהליבר.

חללי המושבה

בלוג המרכז את סיפור חייהם של חללי מערכות ישראל בני/ות המושבה.