עיתונות היסטורית בנושא השמיטה במזכרת בתיה

שמיטת תרמ"ט במזכרת בתיה

(כל העיתונים באדיבות הספרייה הלאומית של אוניברסיטת תל אביב)

ציוני דרך גיליון 35 – מהדורה מיוחדת לשנת השמיטה תשע"ה

החבצלת תרמ"ט גיליון 4

החבצלת תרמ"ט גיליון 6

החבצלת תרמ"ט גיליון 9

החבצלת תרמ"ט גיליון 10

החבצלת תרמ"ט גיליון 15

החבצלת תרמ"ט גיליון 16

החבצלת תרמ"ט גיליון 17

החבצלת תרמ"ט גיליון 21

החבצלת תרמ"ט גיליון 23

החבצלת תרמ"ט גיליון 32

החבצלת תרמ"ט גיליון 34

החבצלת תרמ"ט גיליון 35

החבצלת תרמ"ט גיליון 39

החבצלת תרמ"ט גיליון 43

החבצלת תר"ן גיליון 12

החבצלת תר"ן גיליון 22

הצבי תרמ"ח גיליון ט"ז

הצבי תרמ"ט גיליון ג'

הצבי תרמ"ט גיליון י"ג

הצבי תרמ"ט גיליון כ"ו

המליץ תרמ"ט גיליון 11

המליץ תרמ"ט גיליון 169

הצפירה תרמ"ט גיליון 110

שמיטת תר"ע במזכרת בתיה

החבצלת תר"ע גיליון 25