נחשוני השמיטה – פרשת הגבורה של מייסדי מזכרת בתיה בשנת השמיטה תרמ"ט (1889) /מאת אחיעזר ארקין.

לתולדות פולמוס שמיטת תרמ"ט –המקורות אודות פולמוס השמיטה מסודרים בסדר כרנולוגי / מאת אחיעזר ארקין

מורדים בארץ הקודש – שקבוצה נחושה של חקלאים יהודים רוסים הגיעה לפלסטין בשנת 1882, הם ידעו שהעולם יהיה עד ראייה לאחד הניסויים הנועזים ביותר של ברון אדמונד דה רוטשילד, המשימה שלהם הייתה לבנות מושבה חקלאית יהודית ולשמש כמודל לעתיד פליטים נמלטים מרדיפות. אבל זה לא סיפור טיפוסי של חלוץ, הוא אחד מהאידיאליזם מונומנטלי לנוכח צביעות ובגידה צינית.
הרצון של האיכרים לשמור את שנת השמיטה של 1889-1890 – למרות התנגדותו של הפטרון שלהם – דחף אותם למוקד של מחלוקת מתערבל ברחבי העולם. מושמצים על ידי המנהלים של הברון, השמצות בעיתונות, לעג ומחלוקת אפילו עם חלק מהאסכולות הדתיות, הם עמדו איתן. /מאת סאם פינקל.

מלחמת השמיטה – סיפור המאבק לשמירת השמיטה במזכרת בתיה לילדים מאת ב. נבון