המדרשה למורשת הציונות מפעילה, בשיתוף עם היחידה לתודעה יהודית ברבנות הצבאית, סיורים וימי עיון לחיילי צה"ל מהיחידות השונות.
ימי העיון כוללים העמקה בתחום ההיסטוריה המתחדשת של עם ישראל בארץ ישראל והצגת ערכים חינוכיים הקשורים בזיקה לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
ימי העיון כוללים סיור במושבה מזכרת בתיה, במהלכו נפגשים החיילים עם סיפורי המתיישבים הראשונים והערכים שהנחו אותם. החיילים שומעים גם הרצאות שונות המקשרות בין ערכי העבר לערכים שעליהם מחנך צה"ל בימינו.