בתי ספר יסודיים

המדרשה למורשת הציונות מפעילה מערך טיולים בית ספרי במספר רב של בתי ספר מכיתות א' עד ו'.
ההדרכה מתבצעת על ידי מדריכים בעלי תו תקן להדרכת טיולים של משרד החינוך.
בשלב ראשון נערך בתקופת הקיץ תכנון מפורט עם רכז הטיולים הבית ספרי. בשלב הבא מקבל בית הספר מערך טיולים מפורט הכולל פרטים טכניים ופירוט תכני הנכתב על פי תוכנית הליבה של משרד החינוך. לאחר אישור התוכנית על ידי בית הספר והפיקוח נשלחים לבית הספר פרטים הנוגעים לכל טיול וטיול. המדרשה שומרת על קשר אישי עם רכז הטיולים ונכונה לסייע בכל הקשור לפעילות החוץ בית ספרית כגון: ימי שדה, טיולים שנתיים, מסיבות סיום בשטח, ימי שיא, מסיבות בת /בר מצווה כיתתיות וכדומה.

חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים

בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים מציעה המדרשה ימי סיור בודדים המתמקדים בתכנים חינוכיים הנלמדים במסגרת תוכנית הלימודים לקראת בחינות הבגרות במקצועות היסטוריה ותנ"ך. המדרשה ערוכה לתת מענה לסיורים הקשורים לתוכניות ייחודיות הנבנות בבתי הספר כגון: גבורה לאורך הדורות, נשים מהתנ"ך עד ימינו, ציונות דתית וכדומה. ההדרכה מתבצעת על ידי מדריכים בעלי תו תקן להדרכת טיולים של משרד החינוך.