ספר למזכרת – פולמוס השמיטה והשלכותיו פרק שלישי עמ' 61-68 מאת ד"ר מרדכי נאור.

מסע בארץ המובטחת – פרק י"ז – מאת הביל"ואי חיים חיסין למאמר המלא.

המעין- כרך כ"ו – גיליון ד' – שמיטת תרמ"ט במזכרת בתיה מאת אחיעזר ארקין. לגיליון המלא.

למשמעותו החברתית של פולמוס שמיטת תרמ"ט מאת פרופ' מנחם פרידמן. למאמר המלא.