מסע בזמן – טיול לגן לאומי בית ג'וברין

מסע בזמן – טיול לגן לאומי בית ג'וברין

בתקופות קדומות ישובים רבים נבנו על חורבות ישוב קדום שישב על חורבות ישוב קדום שישב על חורבות ישוב קדום וכו', כך נוצר לנו בארץ ישראל תל ארכאולוגי, גבעה שרובה מלאכותית.
בתל שכזה נטייל היום, בתל מרשה.
במרשה כמו בישובים רבים מאוד בשפלת יהודה, קיים עולם תת קרקעי מרהיב ובו סוגי מערות שונים ששמשו לצרכים שונים. במהלך הסיור נבקר בכמה מהמערות, נגלה מדוע צורתן כצורת פעמון (ומה הקשר בין צורתן לבין מבנה הסלע עליו הן יושבות), נגלה מהו קולומבריום, נבין למה שימשו הסלעים שנחצבו ועוד ועוד.
בגן הלאומי מרשה –בית גוברין הוחלט לשחזר בכמה מן המערות את סגנון החיים של התקופות העתיקות, במהלך הסיור נבקר באחת מן המערות בה שוחזר בית בד עתיק על כל מרכיביו, שם נבין את משמעות הזית והשמן בעולם העתיק, ואת מורכבות ייצורו.

גילאים: א-י