בליבנו תמיד
מזכרת בתיה שיכלה ח"י מבניה ובנותיה למען הקמת המדינה והגנתה.
על בני המושבה חללי מערכות ישראל על פי סדר כרונולוגי
לאה שרשבסקי - ליפשיץ
מתוך עלון ציוני דרך מס' 1
סיפור חייה באתר יזכור
נולדה בכ"ז כסלו תרע"ב (17.12.1911), נהרגה ביום ב' שבט תש"ד (17.1.1944)
אליהו הרשקוביץ
מתוך עלון ציוני דרך מס' 2
סיפור חייו באתר יזכור
נולד בכ"ג בחשוון תרע"ד (23.11.1913), נהרג ביום י"א באייר תש"ה (24.4.1945)
אליעזר משה ארקין
מתוך עלון ציוני דרך מס' 3
סיפור חייו באתר יזכור
סרט לזכרו של אליעזר ארקין העוסק גם בסוגיית השארת פצוע בשדה הקרב
נולד בי' בתמוז תרפ"ט (18.7.1929), נהרג ביום ד' באב תש"ז (21.7.1947)
תמר גלר - ניימן
מתוך עלון ציוני דרך מס' 4
סיפור חייה באתר המושבה
נולדה בכ' בכסלו תרע"א (21.12.1910), נהרגה ביום ל' באדר א' תש"ח (11.3.1948)
יעקב מוסקוביץ
מתוך עלון ציוני דרך מס' 5
סיפור חייו באתר יזכור
מסמכים מארכיון צהל
נולד בשנת תרפ"ה (1925), נפל בכ"א ניסן תש"ט (20.4.1949)
סגן יוסף רודבסקי
מתוך עלון ציוני דרך מס' 6
סיפור חייו באתר יזכור
נולד ביום י"ב בכסלו תרצ"ד (30.11.1933), נפל בי"ד בכסלו תשט"ז (29.11.1955)
סמ"ר יצחק ברנר
מתוך עלון ציוני דרך מס' 7
סיפור חייו באתר יזכור
נולד ביום י"ז בטבת תרצ"ג (15.1.1933), נפל בכ"ו במרחשון תשי"ז (31.10.1956)
סא"ל יואב שחם - ברנשטיין
מתוך עלון ציוני דרך מס' 8
סיפור חייו באתר יזכור
סרטון לזכרו של יואב שחם
נולד ביום ה' בתשרי תרצ"ו (2.10.1935), נפל בל' במרחשון תשכ"ז (13.11.1966)
רס"ן דוב (דובי) יצחק שמיר
מתוך עלון ציוני דרך מס' 9
סיפור חייו באתר יזכור
שיר לשניים - לזכרם של דובי וערן שמיר ז"ל
נולד ביום א' באדר תש"ז (21.2.1947), נפל בל' בניסן תשל"ז (17.4.1977)
סמ"ר ישראל גורן (ויצקוביץ)
מתוך עלון ציוני דרך מס' 10
סיפור חייו באתר יזכור
נולד ביום ה' בכסלו תשט"ו (30.11.1954), נהרג בליל כ"ה בחשוון תשמ"ג (11.11.1982)
טוראי משה פרנלדס
סיפור חייו באתר יזכור
נולד ביום כ"ד באייר תשל"ו (24.5.1976), נפל בי"ד בשבט תשנ"ה (15.1.1995)
סרן ערן שמיר
מתוך עלון ציוני דרך מס' 11
סיפור חייו באתר יזכור
סרטון לזכרו של ערן שמיר
שיר לשניים - לזכרם של דובי וערן שמיר ז"ל
נולד ביום י"ב בחשוון תשל"ה (28.10.1974), נפל בט' באייר תשנ"ז (15.5.1997)
סמל עופר דוד קאופמן
מתוך עלון ציוני דרך מס' 12
סיפור חייו באתר יזכור
נולד ביום ט' באדר תשל"ז (27.2.1977), נפל בח' בחשוון תשנ"ט (28.10.1998)
רס"ן דוד כרסנתי
מתוך עלון ציוני דרך מס' 13
סיפור חייו באתר יזכור
נולד ביום ט' באב תשכ"א (22.7.1961), נפטר ביום כ"ח בחשוון תשס"ו (29.11.2005)
רס"ל ציקי (צבי) אייל
מתוך עלון ציוני דרך מס' 15
סיפור חייו באתר יזכור
נולד ביום ו' בכסלו תשמ"ב (2.12.1981), נפל בי"ז בניסן תשס"ה (25.4.2005)
סמ"ר רפנאל ברוך מוסקל
מתוך עלון ציוני דרך מס' 16
סיפור חייו באתר יזכור
סרטון לזכרו של רפנאל
נולד ביום ה' באלול תשמ"ה (21.8.1985), נפל בכ"ד בתמוז תשס"ו (20.7.2006)
סרן יוני (ליאון) שמוכר
מתוך עלון ציוני דרך מס' 17
סיפור חייו באתר המושבה
נולד בי"ז חשוון תשל"ז (10.11.1976), נפל בט"ו באב תשס"ו (9.8.2006)
סמטת הבאר 2, מזכרת בתיה ת.ד 5062 מיקוד 76804 טל': 08-9340034 פקס: 08-9352454 midrasha.mb@gmail.com